Prodej

PŘEDMĚT PRODEJE:

 • vsázky schopný kovový odpad v požadované kvalitě a množství (druh 11, 12, 12V, 13, 14, 36, 31-33, 71-73, 95, 96)
 • litinový kovový odpad (druh 02, 04, 06)
 • ocelové a litinové třísky (druh 51-52, 07)

NAŠIM ODBĚRATELŮM NABÍZÍME:

 • 100% plnění uzavřených smluv
 • rovnoměrné dodávky po celou dobu smlouvy
 • dodávky silniční nebo železniční dopravou
 • dodávky vlastními nákladními automobily nebo vlastními železničními vozy
Nákup

PŘEDMĚT NÁKUPU:

 • starý těžký kovový odpad (druh 12, 12V, 13, 14, 15, 71-73)
 • starý těžký kovový odpad neupravený (druh 15, 16, 17, 18)
 • starý lehký kovový odpad (druh 27, 28, 36)
 • nový (výrobní) kovový odpad (druh 10, 11, 21, 71-73, 31-33, 61)
 • ocelové a litinové špony (druh 51-52,07)
 • ocelové slitky (druh 96)
 • okuje (druh 95)
 • litinový odpad (druh 02, 04, 06)

NAŠIM DODAVATELŮM NABÍZÍME:

 • výhodné individuální ceny
 • dlouhodobou spolupráci
 • platby v termínu
 • stabilní obchodní podmínky
 • zajištění vlastní silniční nebo železniční dopravy
 • bezplatná dodávka vlastních kontejnerů
 • kontakty