Sprzedaż

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

 • ładunki przystosowane do złomu w wymaganej jakości i ilości (typ 11, 12, 12V, 13, 14, 36, 31-33, 71-73, 95, 96)
 • złom żeliwny (typ 02, 04, 06)
 • wióry stalowe i żeliwne (typ 51-52, 07)

OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM:

 • 100% wywiązania się z zawartych umów
 • równomierna dostawa przez cały okres trwania umowy
 • dostawy drogowe lub kolejowe
 • dostawy własnymi samochodami ciężarowymi lub własnymi wagonami kolejowymi
Zakup

PRZEDMIOT ZAKUPU:

 • stary złom metali ciężkich (typ 12, 12V, 13, 14, 15, 71-73)
 • stare nieoczyszczone odpady metali ciężkich (typ 15, 16, 17, 18)
 • stary złom metali lekkich (typ 27, 28, 36)
 • nowe (produkcyjne) odpady metalowe (typ 10, 11, 21, 71-73, 31-33, 61)
 • wióry stalowe i żeliwne (typ 51-52.07)
 • wlewki stalowe (typ 96)
 • wagi (typ 95)
 • odpady żeliwne (typ 02, 04, 06)

OFERUJEMY NASZYM DOSTAWCOM:

 • korzystne ceny indywidualne
 • wieloletnia współpraca
 • płatności na czas
 • stabilne warunki biznesowe
 • zapewnienie własnego transportu drogowego lub kolejowego
 • bezpłatna dostawa własnych kontenerów
 • Łączność