GODZINY OTWARCIA O ŚWIĄTACH BOŻEGO NARODZENIA

W dniach 21.12.2023 – 2.1.2024 siedziba spółki CENTROMAT s.r.o. Zamknięte.

PROFIL FIRMY

Firma CENTROMAT s.r.o. to czeska firma założona w maju 1994 roku zajmująca się skupem, przeróbką i sprzedażą złomu.

Swoimi obrotami zalicza się do krajowych liderów w tej dziedzinie i jest jednym z najważniejszych dostawców złomu dla firm metalurgicznych i odlewni w Czechach i za granicą.

W swojej centralnej działalności firma dysponuje najnowocześniejszymi technologiami odbioru, przeładunku i przerobu złomu żelaznego.

Firma posiada flotę samochodową do drogowego transportu kontenerów, wyposażoną w klasyczne, ekologiczne i zamykane kontenery o różnej wielkości.

Firma posiada dwie bocznice kolejowe, zestawy wagonowe oraz lokomotywę.

Firma posiada cyfrowe wagi drogowe, mostowe i spełnia obowiązujące przepisy dotyczące eksploatacji tych urządzeń.

Firma jest certyfikowana zgodnie z wymaganiami ISO 9001 i postępuje zgodnie z polityką EMS.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, teczka 7013

CELE FIRMY
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i bezpiecznej eksploatacji
  • Ochrona środowiska, maksymalny wysiłek, aby poddać recyklingowi wszystkie odpady
  • Kontroluj odbiór materiałów i późniejszą obróbkę, utrzymuj wysoką jakość wykonywanej pracy
  • Utrzymywanie długoterminowych relacji partnerskich z dostawcami i klientami
  • Postępuj zgodnie z polityką QMS i EMS
POLITYKA JAKOŚCI
  • Znajomość i spełnianie wymagań klientów w zakresie zakupu, przerobu i sprzedaży złomu jest dla nas kluczowa. Skup złomu od dostawców po cenach porównywalnych z konkurencją oraz dostarczanie złomu do klientów w wymaganej ilości, jakości i terminie jest dla nas priorytetem. Lojalny i zadowolony klient to najlepsza reklama naszej firmy.
  • Posiadamy doświadczonych i rzetelnych pracowników, którzy poprzez szkolenia i edukację poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Jakość pracy to sprawa każdego pracownika.
  • Struktura organizacyjna, wyposażenie i system zarządzania elastycznie reagują na potrzeby rynku i zaspokajają potrzeby klientów przy zachowaniu wszelkich wymagań prawnych, norm i przepisów w zakresie gospodarki odpadami.
  • System zarządzania jakością jest narzędziem zwiększania wydajności pracy, wprowadzania nowych środków i urządzeń do przerobu złomu.
  • Akceptujemy zobowiązanie do spełniania odpowiednich wymagań, które dotyczą działalności naszej firmy oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
SPÓŁKI ISO