PROFIL FIRMY

Firma CENTROMAT s.r.o. to czeska firma założona w maju 1994 roku zajmująca się skupem, przeróbką i sprzedażą złomu.

Swoimi obrotami zalicza się do krajowych liderów w tej dziedzinie i jest jednym z najważniejszych dostawców złomu dla firm metalurgicznych i odlewni w Czechach i za granicą.

W swojej centralnej działalności firma dysponuje najnowocześniejszymi technologiami odbioru, przeładunku i przerobu złomu żelaznego.

Firma posiada flotę samochodową do drogowego transportu kontenerów, wyposażoną w klasyczne, ekologiczne i zamykane kontenery o różnej wielkości.

Firma posiada dwie bocznice kolejowe, zestawy wagonowe oraz lokomotywę.

Firma posiada cyfrowe wagi drogowe, mostowe i spełnia obowiązujące przepisy dotyczące eksploatacji tych urządzeń.

Firma jest certyfikowana zgodnie z wymaganiami ISO 9001 i postępuje zgodnie z polityką EMS.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, teczka 7013

CELE FIRMY
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i bezpiecznej eksploatacji
  • Ochrona środowiska, maksymalny wysiłek, aby poddać recyklingowi wszystkie odpady
  • Kontroluj odbiór materiałów i późniejszą obróbkę, utrzymuj wysoką jakość wykonywanej pracy
  • Utrzymywanie długoterminowych relacji partnerskich z dostawcami i klientami
  • Postępuj zgodnie z polityką QMS i EMS
POLITYKA JAKOŚCI
  • Znajomość i spełnianie wymagań klientów w zakresie zakupu, przerobu i sprzedaży złomu jest dla nas kluczowa. Skup złomu od dostawców po cenach porównywalnych z konkurencją oraz dostarczanie złomu do klientów w wymaganej ilości, jakości i terminie jest dla nas priorytetem. Lojalny i zadowolony klient to najlepsza reklama naszej firmy.
  • Posiadamy doświadczonych i rzetelnych pracowników, którzy poprzez szkolenia i edukację poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Jakość pracy to sprawa każdego pracownika.
  • Struktura organizacyjna, wyposażenie i system zarządzania elastycznie reagują na potrzeby rynku i zaspokajają potrzeby klientów przy zachowaniu wszelkich wymagań prawnych, norm i przepisów w zakresie gospodarki odpadami.
  • System zarządzania jakością jest narzędziem zwiększania wydajności pracy, wprowadzania nowych środków i urządzeń do przerobu złomu.
  • Akceptujemy zobowiązanie do spełniania odpowiednich wymagań, które dotyczą działalności naszej firmy oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
SPÓŁKI ISO
Managment systému kvality ISO 9001
Managment systému kvality ISO 9001 ENG